Innovatie management

Innovatiemanagement

Als onderneming heeft u onvoldoende tijd of ervaring om uw innovatieprojecten of speciale projecten strak op te volgen. Heeft u het gevoel dat innovatieprojecten onvoldoende voortgang en resultaten boeken? Naast innovatie advies helpen wij graag met het managen van uw innovatieprojecten met een no-nonsens en pragmatische aanpak.

Hoe gaan wij te werk?

innovatiemanagement. In samenspraak met de klant stellen wij een concreet plan van aanpak op. Elk innovatieproject wordt opgevolgd op vlak van timing, budget en quality (TBQ). Wij helpen uw ideeën omzetten naar concrete realisaties binnen uw huidige onderneming. Wij maken met onze klanten goede afspraken met een transparante rapportering van onze prestaties. Wij streven maximaal naar duurzame samenwerkingen met meerwaarde voor beide partijen.

Onze dienstverlening voor innovatiemanagement

  • Opstellen innovatieplan en -projecten (timing, budget, quality).
  • Samenstellen van interne / externe deelnemers per innovatieproject.
  • Uitschrijven van projecten i.f.v. doelstellingen, technische specificaties, …
  • Zoeken en selecteren van strategische partners.
  • Plannen en organiseren van overlegmomenten (generiek / specifiek).
  • Rapportering naar bedrijfsleider, directie en raad van bestuur.
  • Ondersteuning organisatie bij veranderingstrajecten.
  • Periodieke check vanuit de doelstellingen & verwachtingen.
  • Bemiddeling bij conflicten en belangen.
  • Managen van uw speciale projecten.

Komt uw KMO in aanmerking voor subsidie? 
Advies en strategische begeleiding wordt gesubsideerd via de kmo-portefeuille.
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek als uw bedrijf in aanmerking komt.