Een toekomstplan voor uw bedrijf

U wilt meer innoveren binnen uw bedrijf of organisatie? Innovatie begint met een gedragen toekomstplan door uw organisatie, de directie en raad van bestuur. Welk doelstellingen stellen jullie voorop en hoe zal uw bedrijf evolueren binnen 2 à 3 jaar. Een analyse en denkoefening met interne en externe stakeholders om de toekomst van uw bedrijf in beeld te brengen.

Na uitwerking van de toekomstvisie volgt een plan van aanpak. Zo kunt u concrete beslissingen nemen wat de volgende stappen zijn. Als ondernemer krijgt u een duidelijker beeld waar u naartoe gaat met uw bedrijf en worden concrete innovatieprojecten geformuleerd. Elk innovatieproject wordt afgetoetst naar haalbaarheid, impact op de financiële cijfers, subsidie mogelijkheden, investeringsrisico’s en potentiële samenwerkingsverbanden. Zo combineert u een visie en actie voor elk project en uw organisatie.

Klanten krijgen door deze oefening meer inzicht in de toekomst mogelijkheden. Zij gebruiken dit om in dialoog te gaan met hun raad van bestuur, medewerkers, klanten en relaties. De innovatieprojecten zorgen voor meer structuur en duidelijkheid, waarbij medewerkers gerichter aan de slag kunnen, al dan niet met externe partijen.

Na zo’n oefening kunnen wij steeds een rol opnemen in het begeleiden van uw innovatieprojecten.

Benieuwd hoe uw toekomstplan voor uw bedrijf of organisatie er kan uitzien?

Organisaties met een toekomstplan (referenties)

KMO - Inbound contact center 2020

Wij willen onze voorsprong behouden t.o.v. de concurrentie en zo een gezonde innovatieve onderneming blijven.

www.memo.be

KMO - Standenbouw in de toekomst

Wij willen duurzaam groeien en de strategische partner worden voor beursorganisatoren.

www.alterexpo.com

KMO - Boekhouder in de toekomst

Wij willen sterk inzetten op digitalisering. Zo kunnen wij ons nog meer toeleggen op adviesverlening en begeleiding van onze klanten.

www.cobofisk.be

VZW - Den Dries 2022

Wij willen een masterplan voor een nieuwbouwproject voor onze cliënten. Wij gaan inzetten op een nieuw woonconcept met veel aandacht voor zorgtechnologie.

www.dendries.be

VZW - dagbesteding in de toekomst

Wij willen een strategisch plan voor de dagbesteding in de toekomst voor onze cliënten.

www.obrabaken.be

VZW - Vesta 2022

In het kader van een nieuwbouwproject willen wij een strategisch plan en acties voor de toekomst.

www.vestavzw.be

VZW - Inagro 2021

Wij willen nieuwe dienstverleningen en tools voorzien naar de landbouwers. Zo kunnen wij nog beter samenwerken met onze klanten.

www.inagro.be